Glaznost – No Funciona

Coberta per a l’àlbum no funciona de glaznost editat per Ruga.
Els gràfics estan extrets del projecte gLanzoL dels propis glaznost.